Standpunten

 • Standpunten

  Algemeen bestuur

  De VVD wil een kleine, krachtige en transparante gemeentelijke overheid.

  Lees meer
 • Standpunten

  Gemeentelijke lasten

  De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

  Lees meer
 • Standpunten

  Veiligheid

  Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid.

  Lees meer
 • Standpunten

  Afvalstoffen & reiniging

  De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.

  Lees meer
 • Standpunten

  Agrarische sector

  De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector

  Lees meer
 • Standpunten

  Cultuur

  De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur.

  Lees meer
 • Standpunten

  Duurzaamheid

  De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement.

  Lees meer
 • Standpunten

  Integratie

  De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet.

  Lees meer
 • Standpunten

  Jeugd

  De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving.

  Lees meer
 • Standpunten

  Ondernemerschap

  Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst.

  Lees meer
 • Standpunten

  Onderwijs

  Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien.

  Lees meer
 • Standpunten

  Onderwijs/arbeidsmarkt

  Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien.

  Lees meer
 • Standpunten

  Samenwerking

  De VVD vindt het een goede zaak dat op diverse beleidsterreinen al samengewerkt wordt

  Lees meer
 • Standpunten

  Sport

  Investeren in sport is investeren in de toekomst.

  Lees meer
 • Standpunten

  Toerisme

  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de (lokale) economie op Noord-Beveland.

  Lees meer
 • Standpunten

  Verkeer & Vervoer

  De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen.

  Lees meer
 • Standpunten

  Visserij & Aquacultuur

  Standpunten

  Lees meer
 • Standpunten

  Werk & Inkomen

  De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt.

  Lees meer
 • Standpunten

  Wonen

  De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.

  Lees meer
 • Standpunten

  Zorg/WMO

  De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien.

  Lees meer