Cultuur

De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur, omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving.

 

Wij vinden dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving.

 

Een goed cultuuraanbod, dat deels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van een gemeente.

 

Wij willen dat er in gezamenlijkheid aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op je buurt, dorp of stad en geeft je woonomgeving een eigen gezicht.

 

Standpunten VVD

 

·         Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt de innovatiekracht, creativiteit en het out-of-the-box denken. Daarom stimuleert de VVD vanuit haar regierol (laagdrempelig) contact met cultuur, waardoor een breed publiek hier kennis mee kan maken.

 

·         Wij vinden historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang en is daarom voorstander van het behoud van cultureel erfgoed. Daaronder vallen ook (cultuur-) historische evenementen.

 

·         Wij willen dat culturele organisaties minder subsidie gaan ontvangen en meer vanuit een commerciële benadering hun organisaties gaan besturen. Dit kan men onder meer bewerkstelligen door beter te gaan samenwerken en een professionelere aansturing.

 

·         Vanuit onze visie willen wij op brede talentontwikkeling, kinderen op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek- of cultuuronderwijs, zodat kinderen of ouders zelf kunnen besluiten of zij muziek- of cultuuronderwijs wensen te volgen.

 

·         Vergunningverlening moet eenvoudiger en plaatsvinden via een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.

·         Wij zijn voorstander van laagdrempelige veiligheidseisen bij kleinschalige evenementen.

 

Financiën

 

De cultuursector moet meer op eigen benen komen te staan en zich voor haar financiering meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. Naast iedere euro subsidie moeten instellingen zelf ook alles op alles te zetten om minimaal de andere euro er bij te verdienen.