Sport

Investeren in sport is investeren in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten

Investeren in sport is investeren in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten.

Daarin is de VVD van mening dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot breedtesport en tot sport voor mensen met een beperking.

Standpunt VVD

  • De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
  • De VVD ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.
  • De VVD vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening worden gehouden.
  • De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd.

Financiƫn

Via het subsidiebeleid wordt samenwerking gestimuleerd. Bij subsidiering van grootschalige sportevenementen wordt de economische waarde van het evenement meegewogen als indicator. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbei