Algemeen bestuur

De VVD wil een kleine, krachtige en transparante gemeentelijke overheid.

De VVD wil een kleine, krachtige en transparante gemeentelijke overheid.

Standpunten VVD

  • Voor Noord – Beveland betekent dat in principe 2 wethouders of 3 parttime wethouders die gezamenlijk ongeveer 2 FTE(ers) invullen.
  • Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en niet andersom. Dienstbaarheid handhaven op het hoogst mogelijke niveau, ondanks dreigende bezuinigingen, is een voorwaarde voor een goed functionerende gemeente.
  • Burgers moeten actief betrokken worden bij beleidsvorming. Hierbij spelen dorpsraden en cliëntenraden een belangrijke rol. De manier van werken zoals die gevolgd is in het kader van de leefbaarheidsdiscussie is daarvan een goed voorbeeld.
  • Gedurende de komende raadsperiode zal kritisch gekeken moten worden of gemeentelijke taken in “eigen huis” gedaan moeten worden of dat deze werkzaamheden door private partijen gedaan kunnen worden. 
  • Digitalisering zal ook de komende periode verder ontwikkeld worden. Papierloos vergaderen en verdergaande digitalisering van de gemeenteadministratie vindt de VVD een goede ontwikkeling en dient daarom ondersteunt te worden.
  • Afgelopen en komende jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de gemeente gegeven. Wij vinden dat een goede ontwikkeling, mits daarbij ook het daarvoor benodigde budget mee overgeheveld wordt. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus goed zien waar behoefte aan is. De gemeente is het eerste overheidsloket voor de burgers. Daarvoor is het belangrijk dat bestuurders en ambtenaren gemakkelijk bereikbaar en aanspreekbaar zijn.
  • Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan ook doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwig leven lijkt te hebben. De VVD wil dat tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe raadsperiode een scan uit te laten voeren op overbodige regelgeving.
  • Wij staan voor een dienstbare gemeente. Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, is voor ons vanzelfsprekend. De diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteitverhouding.
  • Wij zijn geen voorstander van een Welstandscommissie. Als het afschaffen hiervan niet reëel blijkt, dan zijn wij voorstander van om een beknopte, duidelijke Welstandsverordening op te stellen. Bestemmingsplannen dienen mogelijkheden te bieden om welstandsvrij te bouwen.