Welkom op de site van de VVD van Noord-Beveland

We wonen, werken en recreƫren op ons prachtige eiland zonder dat we beseffen hoeveel kernkwaliteiten onze omgeving heeft. Het zijn vaak de mensen van buitenaf die ons daar op (moeten) wijzen. Kernkwaliteiten van ons eiland zijn voor de VVD in willekeurige volgorde: kleinschaligheid, weidsheid, natuur met daaraan gekoppeld de aanwezigheid van zee en meer. Een eiland waar sociale samenhang is en ook dingen samen ondernemen belangrijk gevonden-en gekoesterd wordt.

Het behoud van die kwaliteiten en dat gevoel, daar wil de VVD zich de komende raadsperiode voor inzetten en dit daar waar mogelijk versterken