Samenwerking

De VVD vindt het een goede zaak dat er op diverse beleidsterreinen al samengewerkt wordt met de overige Bevelandse gemeenten.

Deze samenwerking moet wat de VVD betreft verder uitgebouwd worden. 

De VVD vindt het een goede dat op diverse beleidsterreinen al samengewerkt wordt met de overige Bevelandse gemeenten. Deze samenwerking moet wat de VVD betreft verder uitgebouwd worden. Deze samenwerking is voor de VVD niet alléén het gevolg van het overhevelen van taken door het rijk naar de gemeenten, maar ook omdat deze samenwerking op termijn aanzienlijke voordelen op kan leveren die direct of indirect ook ten goede komen aan inwoners, toeristen, recreanten en ondernemers op De Bevelanden.

Op deze manier houden gemeenten voldoende bestuurskracht en kwaliteit om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien en kan de zelfstandigheid van Noord – Beveland gewaarborgd blijven.

De samenwerking dient op termijn ook besparing op te leveren op het gebied van personeelsformatie