Gemeentelijke lasten

De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

Geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties. Want de VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. Een meerjarig sluitende begroting is nodig. 

Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil de VVD steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of het niet met bestaande middelen kan.

Standpunt VVD

  • Strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
  • Duidelijkheid voor onze inwoners waar het belastinggeld aan wordt besteed. Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen voor de VVD geen enkele uitgavenposten van de gemeente onbespreekbaar is.
  • De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
  • De VVD is voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.