Afvalstoffen & reiniging

De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.

Standpunten VVD 

  • De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners. 
  • De VVD wil naar laagdrempelige, daar waar mogelijk ondergrondse afval inzamelpunten.
  • De VVD is van mening dat inwoners zelf een belangrijke bijdrage moeten leveren in het onderhouden en schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte.
  • De VVD wil verrommeling van de wijken voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 
  • De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit voordelen biedt kan de uitvoering door bedrijven gebeuren.

Financiën

De VVD is voor stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Als dit op een goede manier gebeurt, leidt dit tot verlaging van de afvalstoffenheffing. De VVD is voor efficiënte inzameling en verwerking van afval, waarbij intergemeentelijke samenwerking in veel gevallen zal leiden tot financiële en bedrijfsmatige voordelen.