Verkeer & Vervoer

De VVD vindt dat de mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen

Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen. 

Standpunten VVD 

  • Dankzij de inzet van de VVD is het hoofdwegennet de afgelopen jaren sterk verbeterd. De VVD wil deze verbetering ook op de gemeentelijke wegen doorzetten/inzetten.De VVD wil dat de gemeente hierbij samenwerkt met andere gemeenten, de provincie en het waterschap.
  • De VVD richt het wegennet zo in dat de doorstroming van verkeer optimaal is. De doorstroming wordt ook verbeterd door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten. 
  • De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen en met medewerking van relevante partners en ouders een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.
  • De VVD ziet openbaar vervoer niet als vervanger voor de auto, maar als een aanvulling. De buurtbus voorziet in een noodzakelijk behoefte. Openbaar vervoer vanuit alle kernen kan op deze manier gerealiseerd worden/blijven. 
  • De VVD wil dat fietsers prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes en voldoende oplaadpunten voor “electrische-fietsen”.

Financiën

De VVD is tegen ‘gratis’ Openbaar Vervoer, een reële eigen bijdrage is prima.