Verkeer & Vervoer

De VVD vindt dat de mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen.

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid daarvoor is een goede infrastructuur van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie.

Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen.

Standpunten VVD

  • Dankzij onze inzet is het hoofdwegennet de afgelopen jaren sterk verbeterd. Wij willen deze verbetering ook op de gemeentelijke wegen doorzetten/inzetten. Wij willen dat de gemeente hierbij samenwerkt met andere gemeenten, de provincie en het waterschap.
  • Het wegennet zo inrichten dat de doorstroming van verkeer optimaal is. De doorstroming wordt ook verbeterd door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te laten sluiten.
  • De gemeente neemt bij de inrichting  van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen  een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes).
  • Het openbaar vervoer niet als vervanger voor de auto, maar als een aanvulling. De buurtbus voorziet in een noodzakelijk behoefte. Openbaar vervoer vanuit alle kernen kan op deze manier gerealiseerd worden/blijven.
  • Wij willen dat fietsers prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Ook door de toeristen wordt er veel gebruik gemaakt van de (elektrische) fiets vooral in het buitengebied. Daarom horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes en voldoende oplaadpunten voor “elektrische-fietsen”.
  • Wij staan open voor vraag gestuurde, innovatieve en kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals buurtbussen. De taxi op Noord-Beveland moet beter bereikbaar zijn, vooral in de weekends dit onder het mom van “Veiliguit”

Financiën

Wij zijn tegen ‘gratis’ Openbaar Vervoer, een reële eigen bijdrage is prima.