Visserij & Aquacultuur

Standpunten

Standpunten VVD

 

·         De VVD wil dat de visserij zich maximaal inzet om op een duurzame wijze te vissen.

 

·         Productvernieuwing en viskweek of andere aquacultuur op het land als ook vernieuwing van visserijmethoden zijn nodig. Bestemmingsplannen bieden daarvoor ruimte.

 

·         Ook het toeristisch belang van de visserij en aquacultuur speelt een rol op Noord-Beveland.

 

Financiën

Eventuele subsidies worden aangewend voor genoemde productvernieuwing of vernieuwing van vangstmethodes.