Duurzaamheid

De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement.

De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvoudige procedures.

Standpunten VVD

Duurzaamheid ziet niet alleen op energie, maar ook op milieu.

  • De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk is waar er energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente.
  • Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn in principe vergunningsvrij. Indien er toch een vergunning noodzakelijk is zorgt de gemeente ervoor dat dit via een eenvoudige en snelle raamvergunning geregeld kan worden. 
  • De VVD vindt dat het produceren van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Indien er toch afval wordt geproduceerd wordt dat gezien als grondstof voor nieuwe producten.
  • De VVD is voor het gescheiden opvangen van regenwater en huishoudelijk afvalwater.

Financiën

De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.