Onderwijs/arbeidsmarkt

Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hem past.

Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hen past. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de (lokale) economie.

Wij vinden dat de gemeente samenwerking tussen het onderwijs en het  bedrijfsleven moet stimuleren.

Standpunten VVD

·         Onderwijs en bedrijfsleven stimuleren om ook (praktijk)lessen in onderwijsinstellingen te verzorgen.

·         Wij willen dat aantal en type stageplaatsen zijn afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen (VMBO / ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming. Daarnaast wil de VVD de koppeling tussen voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.

·         Ondernemers en scholen meer kennis uitwisselen. Zo worden leerlingen en werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt.

·         Wij zijn van mening dat ook leraren een betere verbinding met de beroepspraktijk moeten hebben.

 

Financiën

Een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgeleide werknemers wat ten gunste komt van onze economie en tegelijk leidt tot minder aanspraak op sociale voorzieningen. Financiële middelen die voor dit doel aanwezig zijn dienen direct aan onderwijs en arbeidsmarkt ten goede te komen en niet besteed te worden aan allerlei overlegplatforms.