Werk & Inkomen

De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

Wij willen dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk.  Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning.

Wij willen dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.

 

Standpunten VVD

·         Re-integratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht.

·         Het armoedebeleid moet volgens de VVD als doel hebben dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.

·         Een eigen onderneming starten kan ook een manier zijn om uit een uitkering te komen. Wij willen dit stimuleren maar het mag niet verzanden in veredeld hobbyisme op kosten van de overheid.

·         Wij willen dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een opleiding volgen of werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan.

·         Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of haar uitkering.

·         Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen wordt onder meer bestreden door verschillende bestanden met elkaar te vergelijken. De huidige privacy belemmeringen op dit terrein moeten worden opgelost.

·         De gemeente maakt met werkgevers afspraken over het – op basis van vrijwilligheid – aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het geld dat de gemeente hiervoor van de landelijke overheid krijgt, wordt voor deze taak ingezet.

·         Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.

Financiën

De VVD zorgt er voor dat minder mensen een uitkering krijgen en dat er meer mensen aan het werk zijn. Dit leidt er ook toe dat de gemeente minder geld hoeft uit te geven aan uitkeringen.

De gemeente doet niet aan inkomensbeleid.