Ondernemerschap

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken.

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. De gemeente Noord – Beveland zal komende raadsperiode maximaal in moeten zetten op projecten / plannen die werkgelegenheid bevorderen.  Dat is goed voor ondernemers, burgers en ook voor de gemeente. 

De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor ondernemers

Standpunten VVD 

  • Regel 1: minder regels. De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.
  • De gemeente stuurt ondernemers en burgers één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.
  • De VVD wil dat er één wethouder verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk (programmawethouder). Deze wethouder spoort zijn/haar collega’s aan om de regeldruk in hun takenpakket te verminderen. 
  • De VVD vindt dat gedetailleerde regels, overbodige vergunningen, papierwerk en trage, niet op elkaar afgestemde procedures, ondernemers belemmeren. Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel) hoeft niet meer ingeleverd te worden.
  • Als gemeente niet tijdig reageert op een vergunningaanvraag, wordt de vergunning automatisch verstrekt.
  • Om ondernemers minder lastig te vallen werkt de gemeente bij de handhaving waar mogelijk samen met andere overheidslagen, zoals rijk en provincie. Vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer kan tot uiting komen door invoering van regelluwe regio’s.
  • De gemeente betaalt rekeningen binnen dertig dagen.

Financiën

De VVD vindt dat, wanneer het afschaffen van vergunningen of het vervangen door algemene regels niet mogelijk is, een vergunning automatisch moet worden verleend als de gemeente de termijnen overschrijdt. Geen tijdige overheidsreactie? Dan automatisch de vergunning! Boetes en automatische goedkeuring zijn goede instrumenten tegen bureaucratie.