Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij

De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij de vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die op 28 november tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een verzamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren.Zo gaan we de bijeenkomsten die op alle niveaus in de partij georganiseerd worden omvormen tot thematische netwerken. Er komen flitscongressen internetcommunities en de nadruk komt nog meer te liggen op sociale media. Iedere liberaal denkende is van harte welkom om mee te praten en mee te doen.