KANDIDATEN VERKIEZING PROVINCIALE STATEN

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gelooft in vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. De VVD wil een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving, waar iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.

Zeeland is een prachtige provincie, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De VVD is trots op Zeeland en de Zeeuwen. De economie draait op volle toeren, maar er zijn ook zorgen, zorgen over bijvoorbeeld het imago van Zeeland buiten Zeeland, de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de instandhouding van het lokale voorzieningenniveau.


In de afgelopen drieënhalf jaar heeft het provinciaal bestuur van Zeeland grote stappen gezet. De Zeeuwse VVD heeft zowel in Gedeputeerde Staten als in Provinciale Staten hieraan een prominente inbreng kunnen leveren. Het ‘probleemdossier’ Thermphos lijkt grotendeels te zijn opgelost en er is nu weer ruimte om te investeren in de Zeeuwse economie. De provincie heeft door haar krachtige inzet voor Zeeuwse investeringsplannen ruim 100 miljoen euro kunnen verwerven. De fusie tussen de havens van Zeeland en Gent, de totstandkoming van de Kustvisie en de Natuurvisie samen met alle partners dragen een duidelijk VVD-stempel. Het besluit om te komen tot een ongelijkvloerse kruising van de wegen naar Goes en Middelburg aan de noordkant van de Westerscheldetunnel was een initiatief van de VVD. Bovenal heeft onze partij er met succes aanhoudend op gehamerd dat er een financieel solide beleid moet worden gevoerd.

De VVD wenst echter niet te veel stil te staan bij gedane zaken, en richt haar blik op de toekomst. Wij zijn immers een ambitieuze partij en met dit verkiezingsprogramma wil de VVD duidelijk maken wat het in de komende vier jaar graag zou willen bereiken voor Zeeland.

Op deze pagina vindt u de standpunten van De Zeeuwse VVD terug. Meer informatie over landelijke thema’s vindt u op www.vvd.nl/standpunten