Oeps. Provincie vergeet even dat Deltaweg over Noord-Beveland gaat

MIDDELBURG - Het werk aan de Deltaweg tussen Goes en de Zeelandbrug zorgt voor flink wat overlast. De provincie heeft de werkzaamheden van tevoren bekendgemaakt, maar heeft daarbij de gemeente Noord-Beveland over het hoofd gezien.

Dat blijkt uit antwoorden van het dagelijks provinciebestuur op vragen van de VVD. Die vroeg vorige week of Gedeputeerde Staten zich herkennen in de kritiek van de gemeenteraad van Noord-Beveland op de omleidingsroute en de minimale communicatie vanuit de provincie.


,Gemeente Noord-Beveland is per abuis niet meegenomen in de communicatie met belanghebbenden”, bekent het provinciebestuur. ,,Dat betreuren wij."Naar aanleiding van de kritiek is ook nog eens goed gekeken naar de omleidingsroute. Volgens de provincie is die ‘nu duidelijk en volledig weergegeven'. Aan 25 weggebruikers, waaronder Connexxion, landbouwverkeer en bromfietsers, is ontheffing verleend om gebruik te maken van de parallelweg. Wie kan onderbouwen dat hij gebruik moet maken van de parallelweg (bijvoorbeeld voor kraam- of thuiszorg) kan ook een ontheffing aanvragen.