Beklag van Noord-Beveland over onderhoudswerk krijgt steun van Zeeuwse VVD-fractie

MIDDELBURG – De onvrede over de onderhoudswerkzaamheden aan de Deltaweg en Zeelandbrug reikt verder dan Noord-Beveland. Ook bij de Statenfractie van de VVD hebben mensen hun beklag gedaan over de werkzaamheden aan de N256. Dat is voor de partij aanleiding om vragen te stellen aan het provinciebestuur.

VVD-Statenlid Hans van Geesbergen is benieuwd of Gedeputeerde Staten zich herkennen in de kritiek van de gemeenteraad van Noord-Beveland. Die deed in een brief zijn beklag over het ontbreken van een goede omleidingsroute en de minimale communicatie vanuit de provincie. De VVD’er wil weten wat het bestuur gaat doen om aan de kritiek vanuit Noord-Beveland tegemoet te komen. En als de bestuursleden zich niet in de kritiek herkennen, of er een toelichting komt op het hoe en waarom van de gekozen omleidingsroute, de bewegwijzering en de communicatie. De VVD heeft namelijk ook klachten ontvangen over een niet-adequate bewegwijzering waardoor onnodig kilometers worden omgereden. 

Tot slot wil Van Geesbergen van de provincie weten hoe zij denkt over het voorstel van de Noord-Bevelandse VVD-fractie om naast hulpdiensten, Connexxion, landbouwverkeer en (brom)fietsers ook (thuis)zorgmedewerkers een ontheffing te verlenen over de parallelweg te rijden.