VVD Noord-Beveland bezoekt Reddingsbootdag KNRM Neeltje Jans

Zaterdag 27 april werden honderden bezoekers verwelkomd op het voormalig werkeiland Neeltje Jans waar de Koopmansdank van de KNRM gestationeerd is.


Ondanks het feit dat de reddingsboot aangemeerd ligt in de Gemeente Veere voeren de mannen en vrouwen van de KNRM veel werkzaamheden uit voor de kustlijn van onder andere het Bandjaarstrand op Noord-Beveland. Belangrijk daarbij is de samenwerking met de Reddingsbrigade die daar gestationeerd is. 


De KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo.


Als Redder aan de wal kunt u de KNRM financieel steunen met een vast bedrag per maand, kwartaal, half of heel jaar. Er is geen minimumbijdrage, ieder bedrag is welkom. Daarnaast is de reddingsmaatschappij altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers/opstappers. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website: https://www.knrm.nl/help-mee/donateurschap.