VVD Noord-Beveland zet in op koopzondag

De kersverse gemeenteraad van Noord-Beveland krijgt donderdag tijdens zijn eerste raadsvergadering gelijk een raadsvoorstel voor de kiezen.


De VVD kondigt tijdens de vergadering een initiatiefvoorstel aan vóór verruiming van de zondagsopenstelling op het eiland. Als het aan raadslid Stephan van Belzen en zijn partijgenoten ligt, kunnen winkeliers nog deze zomer zelf kiezen of ze op zondag hun winkel open doen of niet. Noord-Beveland kent tot nu toe geen koopzondag. De gemeente staat zondagsopenstelling enkel toe in recreatiegebieden, bijvoorbeeld rond campings en havens.

De afgelopen raadsperiodes lukte het niet om de zondagsopenstelling te verruimen. In coalities met de SGP en het CDA leverde de VVD altijd in op dit onderwerp. Dat hoeft niet meer nu NBB de coalitieplek van de VVD heeft ingenomen.

Zetelverdeling

Met de huidige zetelverdeling in de gemeenteraad is in principe een meerderheid voor verruiming van de regels. Voorstanders NBB, VVD, PvdA, D66 en BEN hebben samen negen zetels, tegenover vier zetels voor tegenstanders SGP en CDA. Die verhoudingen komen echter anders te liggen anders als NBB, net als de VVD, afspraken heeft gemaakt met coalitiepartners CDA en SGP. Dan zijn acht raadsleden tegen en vijf voor.

De raad behandelt het voorstel tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 26 april aanstaande.