Oog voor Toerisme op Noord-Beveland

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de (lokale) economie op Noord – Beveland.

Ondersteunen van  recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of voor hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren.

Balans tussen mogelijkheden op toeristisch- en recreatief gebeid, die er volop zijn op Noord – Beveland, is belangrijk. Landschappelijke kwaliteiten zoals ruimte, rust en openheid verdienen aandacht bij alle (nieuwe) projecten. Kwalitatief hoogstaande, innovatieve projecten, dus niet meer van hetzelfde, kunnen rekenen op steun.

De oevers van het Veerse Meer en de Oosterschelde moeten gemakkelijk bereikbaar zijn  en zodanig ingericht dat het daar prettig verblijven is.

Standpunt VVD

·         Wij willen hoogwaardige voorzieningen met meer kwaliteit, diversiteit en een beter rendement. De gemeente moet recreatieve ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels over bijvoorbeeld voor- en naseizoen. Jaarrond bezetting van campings behoort wat ons betreft ook tot de mogelijkheden.

·         Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties moeten goed bereikbaar zijn. Deze voorzieningen dienen tevens gemakkelijk gevonden kunnen worden op het internet. Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ondernemer. De overheid stimuleert de openbare infrastructuur op dat gebied. b.v. gratis gebruik van wifi.

·         Digitale systemen dienen de toerist en recreant uit te nodigen om naar Zeeland / Noord-Beveland te komen. De aangeboden passen moeten bezoekers stimuleren om gebruik te maken van aangeboden combinatie-(voordeel)arrangementen.

·         (Agrarische) ondernemers moeten hun activiteiten in het buitengebied kunnen combineren met nevenactiviteiten.

·         Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt toeristen aan en is van toegevoegde waarde voor de eigen inwoners. Bij verplaatsing van winkels naar een nieuwe locatie moet er ook aandacht zijn voor de leegkomende plek. De gemeente faciliteert en stelt in principe geen beperkingen aan openings- en sluitingstijden voor winkels.

·         Recreatie mag in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht.

·         De watersporters vormen een belangrijke doelgroep. Jachthavens moeten kunnen inspelen op veranderende wensen van recreanten. Samenwerking tussen de havens is goed voor de watersporter. 

·         De visserij speelt ook een rol op toeristisch gebied, zeker ook de vismijn in Colijnsplaat. De gemeente spreekt de U.F.A. vanuit haar positie als aandeelhouder aan om snel duidelijkheid te geven over de vismijn in Colijnsplaat.

·         Ontwikkeling van zorgtoerisme is een heel goede zaak waar planologisch zo veel als mogelijk ruimte voor moet worden geboden.

Financiën

Wij vinden dat 1/3 deel van de toeristenbelasting rechtstreeks bestemd moet worden aan projecten of producten die ten goede komen aan het recreatieve product. Het overige deel van de geïnde toeristenbelasting dient als algemeen dekkingsmiddel omdat er tal van zaken deels ten goede komen aan toeristen en recreanten en deels ten goede komen aan eigen inwoners.

Zet cookies aan om de video te tonen.