Een goede balans tussen natuur en economie

René Faasse aan het woord over natuur en economie

Saamhorigheid

We leven in een bewogen tijd, waarin  mensen snel van elkaar dreigen te vervreemden. Participatie en saamhorigheid zijn daarop voor de VVD het juiste antwoord. Het is van groot belang, dat iedereen op een betrokken manier deel kan nemen aan onze Noord-Bevelandse samenleving. Daarom steunen wij initiatieven op het gebied van cultuur, sport en verenigingsleven die de gemeenschapszin en sociale samenhang vergroten.

Goede balans

We moeten allemaal leven. En daarvoor moet geld verdiend worden. Zo simpel is dat. Tegenwoordig is het toerisme en alles wat daarmee samenhangt een van de belangrijkste pijlers van onze lokale economie. We mogen echter nooit de kip met de gouden eieren slachten. Ontwikkelingen mogen er niet toe leiden, dat het unieke karakter van ons eiland, weidsheid en kleinschaligheid , wordt aangetast. Ondernemers moeten de nodige ruimte krijgen. Goede initiatieven verdienen  medewerking van de gemeente. En als een ondernemer op zondag zijn bedrijf of winkel wil openhouden, dan moet dat gewoon kunnen. 

Leefomgeving

Het platteland dreigt leeg te lopen. Dat zet het voortbestaan van allerlei voorzieningen op de tocht. Wij geloven echter in de kracht van ons eigen eiland! Door zijn ligging te midden van Noordzee, Oosterschelde en Veerse Meer neemt Noord-Beveland een bijzondere positie in, die veel mensen van buitenaf trekt.  De VVD wil dit nog versterken door veel aandacht te schenken aan de openbare ruimte, cultureel erfgoed en het landschap. Bij een goede leefomgeving en voorzieningen voor iedereen past natuurlijk ook veiligheid. De wijkagent en vrijwillige brandweerkorpsen spelen daarin een belangrijke rol.

Zet cookies aan om de video te tonen.