Verenigingsleven voor iedereen

Wie ik ben? Inkoppertje, Robert Mast, 43 jaar uit Kamperland, zelf lid V.v. Bevelanders.

Verenigingen en hun vrijwilligers zorgen voor saamhorigheid op ons eindeloze eiland. Bewegen? ik zeg "GEWOON DOEN" ik stem op 21 maart, jij toch ook?


Sport

Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Daarin zijn wij van mening dat de gemeente moet stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is.

Bovendien zijn wij van mening dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich beperkt tot breedtesport en tot sport voor mensen met een beperking.

 

Standpunt VVD

·         Stimuleren sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

·         Ondersteunen van het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport.

·         Sport en sportverenigingen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening worden gehouden.

·         Wij vinden dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd.

 

Financiën

Via het subsidiebeleid wordt samenwerking gestimuleerd.

Bij subsidiering van grootschalige sportevenementen wordt de economische waarde van het evenement meegewogen als indicator.

Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.