Gemeenteraadsverkiezingen

Wij willen u graag informeren over de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 die op woensdag 21 maart 2018 worden gehouden.

LIJSTTREKKER

Op dinsdag 23 mei 2017 is er een Algemene ledenvergadering gehouden van de VVD Noord-Beveland. Op deze avond is unaniem gekozen voor Stephan van Belzen als lijsttrekker voor de VVD Noord-Beveland.

KANDIDAATSTELLINGSCOMMISSIE

Het bestuur van de Zeeuwse VVD heeft akkoord gegeven voor de Kandidaatstellingscommissie die zal bestaan uit: Giel de Kanter (voorzitter), Kees Schippers, Stephan van Belzen (adviseur) zij gaan in gesprek met de voorlopige kandidaten, stellen een voorlopige groslijst samen (alfabetische volgorde van kandidaten) en formuleert het uiteindelijk advies voor de leden met betrekking tot de definitieve kandidatenlijst.

VOORDRAGEN KANDIDATEN

Uiterlijk tot 1 september 2017 kunt u zich aanmelden als kandidaat voor de Gemeente Raad.

Wij verzoeken u de aanmelding van uw kandidatuur te mailen naar; infovvdnb@gmail.com

De VVD hanteert daarvoor de volgende documenten:

Het kandidaatstellingsformulier, waarvan onderdeel uitmaakt de vuistregel integriteit, de gedragscode persoonlijke campagne en giftenreglement. Dit formulier dient ondertekend worden. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Let op!!! Het aanvragen van een VOG kan enige tijd in beslag nemen.

Alle genoemde documenten zijn te downloaden vanaf ”MIJN DVD”

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Voorafgaand aan de verkiezingen worden er nog twee Algemene ledenvergaderingen gehouden;

ALV 2 september/oktober 2017 : 1 november 2017

Tijdens deze vergadering stellen de leden op voorstel van het bestuur het verkiezingsprogramma en de voorlopige groslijst vast. Amendementen verkiezingsprogramma kunnen (tijdig) voorafgaand aan de ledenvergadering worden ingediend. Het blijft ook mogelijk staande de vergadering nog een amendement naar voren te brengen.

ALV 3 november 2017 ;  30 november 2017

Op deze vergadering wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.

Op de ALV 2 van 1 november 2017 is door de leden het definitieve verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld.

Klik hieronder op "bijlages" om het verkiezingsprogramma in te zien.

VVD Noord-Beveland zet in op verjonging

Nadat in mei van dit jaar Stephan van Belzen (31) al unaniem door zijn partij werd aangewezen als lijsttrekker voor de VVD op Noord-Beveland heeft de partij ook haar definitieve kandidatenlijst bekend gemaakt tijdens haar ledenvergadering. Op de VVD lijst zijn naast de lijsttrekker nog een aantal jonge kandidaten te verwelkomen, waarmee de VVD de verjonging binnen de partij voortzet.  

De VVD fractie geeft aan blij te zijn met deze verjongingen. Nieuwe namen zijn onder andere Jasper Lokerse (41) uit Kortgene, welke de derde plaats op de lijst zal innemen.
Andere nieuwkomer is de (43 jarige) Robert Mast uit Kamperland (plaats 5). Yannemique van Eijk is met haar 18 jaar de jongste kandidaat op de lijst voor de VVD. 

Lijsttrekker van Belzen is vooral trots op het feit dat ook jonge(re) inwoners van Noord-Beveland zich willen inzetten voor de politiek op het eindeloze eiland. “De fractie dient ook een gezonde afspiegeling te zijn van de inwoners van Noord-Beveland. Ondanks de toenemende vergrijzing zijn er ook nog voldoende jonge mensen die op dit mooie eiland wonen, werken, studeren en recreëren en dat willen we graag zo houden. En ook juist die inwoners hebben  een belangrijke stem op dit eiland. Het is dan ook noodzakelijk dat we ook die geluiden vertalen naar het gemeentelijke beleid.”  

Naast de nieuwkomers is er ook gezocht naar een goede en evenwichtige mix om ervoor te zorgen dat er ook voldoende kennisoverdracht en dossierkennis aanwezig is. Op nummer twee van de VVD lijst keert Dirk Hage uit Wissenkerke daarom terug.
De komende periode zal hij voor de VVD als mentor fungeren en de nieuwelingen wegwijs maken in de gemeentepolitiek

Huidig wethouder Piet de Putter gaf aan ook de komende periode beschikbaar te voor de post van wethouder voor zijn partij. Piet de Putter maakte eerder dit jaar al ruimte voor verjonging en gaf na vier periodes het lijsttrekschaps-stokje over aan Stepan van Belzen. Piet de Putter staat op de 10de plaats op de ledenlijst van de VVD en sluit daarmee de kandidatenlijst.  

Definitieve kandidatenlijst

  1.   Stephan van Belzen (lijsttrekker)

  2.   Dirk Hage

  3.    Jasper lokerse

  4.    Ad Jansen

  5.    Robert Mast

  6.    Yannemique van Eijk

  7.    Edith Breure

  8.    Hendrikjan Hoffman

  9.    René Faasse

10.    Piet de Putter