Stephan van Belzen

PORTEFEUILLE

Personeel en organisatie, Toerisme en recreatie,

Bestuurlijk Platvorm Veerse Meer, Onderwijs.

Kinderopvang en Peuterspeelzalen,

Grootschalige projecten; Rondom Kortgene incl. Stadspolder.

Sociaal Domein incl. Jeugd-en ouderenzorg, Welzijn.

Openbare Geestelijke gezondheidszorg/de OGGZuit de wet Collectieve Preventie.

Sport en accomodatiebeleid.