Edith Breure

Portefeuille

Grootschalige projecten; Rondom Colijnsplaat incl.havenontwikkeling Colijnsplaat

Ontwikkeling Veersedam.

Cultuur, Volkshuisvesting incl. bouwen en wonen, Dorpsvernieuwing.

Landbouw en plattelandsvernieuwing, Beheer buitenruimte.

Gemeentelijke gebouwen, monumenten.