Dirk Hage

Fractie voorzitter

Portefeuille

Algemene bestuurlijke zaken coƶrdinatie van beleid.

Openbare orde en veiligheid en handhaving algemeen, verkeer en vervoer. 

Brandweer, facilitaire zaken, energiezaken/Delta, communicatie, informatisering en automatisering.

Grootschalige aquacultuur/visserij, water/Nationaal Park Oosterschelde.

Regionale samenwerking, samenwerking De Bevelanden, Platform de Bevelanden.

GROOTSCHALIGE PROJECTEN

Rondom Kamperland, Rondom Wissenkerke, Bokkegat, Havenontwikkeling Kamperland.

Economische zaken, financiƫn, en belastingen. winkelverbeterplan.

Ruimtelijke Ordening/infrastructurele ontwikkelingen volgend op de ruimtelijke ontwikkeling.

Milieuen sporenhandhaving (rood/grijs/blauw/groen) Huisvuilophaaldienst OLAZ/ZRD.